Logo Elannet

Ruimtelijke ontwikkeling in een nieuwe wereld 5

Zelfwerkzaamheid in de praktijk; het individualisme voorbij

Grensverleggende uitdaging:

  • Uitgangspunt is niet 'institutionele solidariteit' maar 'daadwerkelijke betrokkenheid'

  • Centrale entiteit als drager van waarden en begeleider van samenwerking

  • Bewoners aantrekken op basis van specifieke woon (en werk) waarden

  • Bewoners komen op voordracht na 'werving en selectie'

  • Bewoners mogen zichzelf organiseren

  • Bewoners krijgen eigen verantwoordelijkheid bij ontwikkeling en beheer van gemeenschappelijke voorzieningen

 

0 Stelling: hoe meer bewoners zelf doen,

hoe lager de beheerskosten en

hoe hoger de kwaliteit.

 

 

 

Case: Het Carré te Delfgauw

'Het Carré' bestaat uit 49 sociale huurwoningen -in carré- met eigen binnenterrein. Het is een voorbeeldproject wat betreft milieuvriendelijke energietechnologie (zonnewarmte wordt zomers opgeslagen in de bodem, en 's winters gebruikt voor verwarming). De bijzondere gebouwen, verdienen bijzondere bewoners, zo redeneerde de eigenaar (de lokale corporatie Rondom Wonen), die de werving en selectie van bewoners heeft overgedragen aan de Vereniging Ecodorp. Woningen worden uitsluitend ter beschikking gesteld op voordracht van de Vereniging. De samenwerkingsovereenkomst met Ecodorp heeft een looptijd van 50 jaren.

0De bewoners (70 volwassenen en 40 kinderen) werken aan een inrichtingsplan van het binnenterrein. De Vereniging heeft met ieder van hen een overeenkomst op grond waarvan zij maandelijks 40 euro int voor de 'Kosten Gemeenschappelijke Voorzieningen' (KGV).

De Vereniging begeleidt de gemeenschapsvorming. De bewoners organiseren zich en bereiden de ontwikkeling voor van een gemeenschapshuis. Ze beslissen zelf (gezamenlijk en bij consent) over de besteding van de gemeenschappelijke gelden (KGV). Naarmate hun organisatieniveau toeneemt en stabiliseert nemen ze zelf meer taken van de Vereniging over. 

Via de Vereniging Ecodorp hebben de bewoners een duidelijke identiteit naar buiten toe. Dat verstevigt de gemeenschap en de activiteiten die worden ontplooid. Er is inmiddels een kring 'Vrienden van Carré', bestaand uit belangstellenden die worden betrokken bij de activiteiten in Het Carré. Aldus ontstaat tevens een organisch proces voor instroom van nieuwe bewoners. Er wordt niet gewerkt met wachtlijsten.

 

Case: wonen - werken - zorgen in de Achterhoek

Een historisch landgoed in de Achterhoek is thans in gebruik door diverse instellingen. De verwachting is dat deze het landgoed de komende jaren zullen verlaten. Een nieuwe bestemming wordt gezocht. De gemeente opteert voor een 'integrale programmatische herontwikkeling'.

0Actief heeft de gemeente bijgedragen aan de vorming van een samenwerkingsverband van een woningcorporatie, een projectontwikkelaar, zorginstellingen en de Vereniging Ecodorp. De eerste plannen zijn in ontwikkeling. Het groene karakter van het landgoed wordt versterkt. Verder komt er een beperkte groep verstandelijk gehandicapten te wonen. Overige bewoners komen op voordracht van de Vereniging Ecodorp. Deze bewoners weten dat de gehandicaptenzorg een belangrijke functie is van het landgoed. De bewoners worden geselecteerd op basis van hun motivatie en inpasbaarheid in het geheel. Centrale trekker in het gebied is het Centrum voor Persoonlijke Ontwikkeling, met een lokale functie én regionale uitstraling. Het beschikt over verblijfsaccommodaties, ateliers, therapie-, expressie- en stilteruimtes. Verder wordt gedacht aan een kinderboerderij, een theehuis, een eethuis en een winkel voor 'home made produkten'. De ruimtes en de aangeboden activiteiten zijn beschikbaar voor de zorg, het sociaal-maatschappelijke en het reguliere segment. 

0Vanuit de optiek van de bewoners is het de bedoeling dat er een rijke, betrokken en veelkleurige leefomgeving ontstaat, temidden van de natuur. En dat wonen, werken en zorgen lokaal worden gecombineerd. Voor de zorginstellingen is het relevant dat er een grote verscheidenheid aan dagactiviteiten op één lokatie wordt geboden. En dat er verschillende begeleid-wonen varianten naast elkaar kunnen bestaan. Belangrijke motieven voor de gehele herontwikkeling zijn: de mix van activiteiten, de mix van 'rood in groen' (combinatie van natuur en menselijke aanwezigheid) en normalisatie / integratie van de zorgcliënt.

© 2004 - elannet bv / postbus 932 - 3160 ac rhoon

0 ] 1 ] 2 ] 3 ] 4 ] [ 5 ]