0
0
0
0

Bewust, bekwaam en effectief handelen

Coaching

Elannet verzorgde coachingstrajecten voor ondernemers, professionals, bestuurders, projectteams en bewonersgroepen. Velen gaven wij de aanzet om  hun persoonlijke en collectieve doelstellingen te bepalen én te behalen. Centraal in onze coachingstrajecten staat de persoon van de coachee in relatie tot zijn taakstelling en de  situatie waarin hij zich bevindt. Telkens weer slagen we erin mensen hun kwaliteiten te laten erkennen én effectief te benutten.

Onze coachingsstijl is pragmatisch en resultaatgericht. Wij combineren een persoonlijke en flexibele aanpak met het gebruik van beproefde technieken. De informatieuitwisseling is informeel en praktijkgericht. Tegelijkertijd wordt er - waar nodig - bijgestuurd op formele kennis.  Doel is dat personen en groepen zelf tot bepaalde inzichten komen, en zelf bewuste keuzes maken over hun motivatie en aanpak.

In de eerste plaats zetten wij de coachee ertoe aan, bewust te zijn van het resultaat dat hij beoogt. Voorts wordt ingegaan op de wijze waarop hij dat -gegeven zijn situatie- het best kan bereiken. Toegewerkt wordt naar realistische doelstellingen en een op persoon en omstandigheden afgestemde aanpak.

Minder spanning en blijvende vergroting van het prestatievermogen

Indien nodig wordt reflexieve diepgang aangebracht waarbij de coachee ertoe wordt aangezet zichzelf soms met enige afstand, en soms met andere ogen te beschouwen. Het gaat er hierbij om verandering aan te brengen in de manier waarop de coachee zaken aanpakt en tot anderen in relatie treedt. Dit met het doel om een effectieve houding en efficiënte aanpak te ontwikkelen.

Naast de situatie en werkzaamheden van de coachee, die tot uitgangspunt dienen, reiken wij voorbeelden aan uit vergelijkbare situaties. Wij putten daarbij uit een rijke bron aan kennis en ervaring. Zo kan de coachee zijn eigen situatie in perspectief plaatsen en zelf bewust keuzes maken rondom de te volgen strategie.

Door coaching weten mensen niet alleen hun effectiviteit, focus en overtuigingskracht te vergroten. Het kan ook spanningen verminderen en het het prestatievermogen blijvend verbeteren.

Zie ook:

Advies
Contact
Coaching
Elannet BV
Opdrachtgevers