Logo Elannet

Ruimtelijke ontwikkeling in een nieuwe wereld 2

VINEX: institutionele aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling

Verborgen elementen in de VINEX-ideologie

  • Individualisme

  • 'One size fits all'

  • Institutionele solidariteit

 

'Institutionele solidariteit' nader getypeerd:

  • meer (politiek) gewenst dan (door burgers) gevoeld

  • werkt onverschilligheid in de hand

 

Expliciete VINEX-waarden

  • Verdichting / minimaal ruimtebeslag (Hollandse zuinigheid?)

  • Redelijke kwaliteit

  • Eigendom / bezit

 

0 0 0

 

Maar wat willen de bewoners eigenlijk?

Allemaal hetzelfde? Of zijn er verschillende smaken?

Weten bestuurders, stedebouwkundigen, ambtenaren, investeerders,

ontwikkelaars, architecten en aannemers wat alle mensen willen?

 

Wat regeert:

de wens van de eindgebruiker; of

de grootschalige bouweconomie?

 

© 2004 - elannet bv / postbus 932 - 3160 ac rhoon

0 ] 1 ] [ 2 ] 3 ] 4 ] 5 ]