Logo Elannet

Ruimtelijke ontwikkeling in een nieuwe wereld 4

Een helder profiel voor een afgebakende doelgroep

Vissen of schieten met hagel?

Schieten met hagel: het produkt wordt geschikt geacht voor iedereen. Zonder onderscheid wordt de gehele markt benaderd. Iedereen moet het weten.

Vissen: een specifiek produkt voor een relatief kleine doelgroep. Gerichte investeringen worden gedaan om de aandacht te trekken van specifieke doelgroepen. Budgettair hoeft er geen verschil te zijn tussen 'vissen' en 'schieten'. Wel vergt 'vissen' meer gevoel en inventiviteit. Dat geldt zowel voor de conceptontwikkeling als voor benadering van de doelgroep.

 

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Vissen, schieten en de marge

Schieten: De marge moet komen van de grote volumes (of tekorten aan de aanbodzijde). Omdat het gaat om weinig onderscheidende massaprodukten liggen prijserosie en waardevermindering altijd op de loer.

Vissen: De marge wordt bepaald door de bijzondere kwaliteit van het produkt. De volumes blijven beperkt. De waarde voor de specifieke doelgroep blijft in stand. De marge is stabiel, of kan zelfs toenemen door verdere verfijning van produkt en aanpak.

Schieten gaat uit van bulk produktie. Vissen gaat uit van een specifieke focus: een helder profiel voor een afgebakende doelgroep. Geen 'redelijke' maar een bijzondere kwaliteit.

 

Schieten

Vissen

 • Bulkproduktie
 • Massamarkt
 • Eenvormigheid
 • Prijserosie
 • Functionaliteit
 • Specifieke focus
 • Specifieke markten
 • Veelkleurigheid
 • Waardebehoud
 • Duurzaamheid

 

Binnen zekere grenzen geldt: hoe kleiner de doelgroep; hoe groter de marge én het waardebehoud.

Verschillen mogen er zijn; afscheid van 'one size fits all'

Durf iets te ontwikkelen dat duidelijk niet geschikt is voor iedereen. Maar wel voor een specifieke doelgroep. Wat vindt men belangrijk? De één hecht de meeste waarde aan gemak. De ander aan een groene rustige omgeving. De één wil graag veel te maken hebben met zijn buren. De ander hoeft ze nauwelijks te kennen.

 

De één wil

en de ander

 • gemak

 • straat en stoep

 • een plek om te wonen

 • standaard voorzieningen

 • niet weten wie zijn buren zijn

 • dat zijn straatje wordt schoongeveegd

 • natuur op rij-afstand

 • anoniem en ongestoord kunnen leven

 • rust

 • halfverhard pad

 • een plek om te leven

 • alternatieve voorzieningen

 • samenwerken met zijn buren

 • zelf zijn straatje schoonvegen

 • deel uitmaken van de natuur

 • beschikking hebben over een gemeenschapshuis

 

0 0 0

 

Ontwikkel een centrale identiteitbepalende aantrekker

Doe selectief aan marketing

maak iets bijzonders

 

'geen auto's in de wijk'

'er zijn hier veel ateliers'

'vlinders hebben hier voorrang'

'bewoners brengen zelf de post rond'

'iedereen verbouwt hier zijn eigen groente'

'bij zonsopgang wordt hier opgeroepen tot gebed'

'er is hier geen supermarkt maar een boodschappendienst'

'er is een gemeenschappelijke showroom voor handgemaakte meubels'

Denk aan een aspect van gemeenschappelijkheid en/of 'convenience'.

Bij convenience is een hoog niveau van dienstverlening nodig,

gemeenschappelijkheid vraagt om sociale integratie.

 

Welke groepen zullen het concept ideaal vinden?

Fixeer niet op inkomensklassen of leeftijd …

maar wel op waarden en behoeften.

 

© 2004 - elannet bv / postbus 932 - 3160 ac rhoon

0 ] 1 ] 2 ] 3 ] [ 4 ] 5 ]