Logo Elannet

Ruimtelijke ontwikkeling in een nieuwe wereld 3

Uitstapje naar de VS; eigendom als centrale waarde

0Grote projectontwikkelaars in de woningbouw worden in de Verenigde Staten 'community developer' genoemd. Letterlijk vertaald is dat 'gemeenschapsontwikkelaar'. Dat is opmerkelijk. Het zwaartepunt lijkt te verschuiven van de stenen naar de mensen. Centraal in de community development staan de 'life-styles'. Zo blijkt een community niet alle burgers te omvatten maar een bepaalde doelgroep. Veel grootschalige nieuwbouwwijken worden als 'association managed community' opgezet. Dit betekent een hoge mate van particulier eigendom en zelfbeheer. Openbare taken zoals vuilophaal, straten vegen, beveiliging en brandpreventie worden onder beheer van de association uitbesteed. Deelname en afdracht aan de association zijn bij de koop inbegrepen. Covenants, conditions and restrictions (CC&Rs) reguleren van alles: Van de kleur van de woning tot het bezit van een hond.

 

0Master-planned communities in vergelijking tot VINEX

In 'master-planned communities':

  • worden binnen de 'one size fits all' meerdere confectiematen onderscheiden

  • vormt gemak (convenience) een belangrijk ingrediënt van het succes

  • is solidariteit geconcentreerd op bescherming van eigendomsrechten

Interessant is het spanningsveld tussen de (financiële) huishouding van de association en de lokale overheden. In de loop der jaren hebben de meeste Staten uitgebreide regelingen ontworpen waaraan de 'publiek-private associations' zijn gehouden.

 

© 2004 - elannet bv / postbus 932 - 3160 ac rhoon

0 ] 1 ] 2 ] [ 3 ] 4 ] 5 ]