Logo Elannet

Samenwerking, zelfsturing en 'checks & balances'

Elannet Cyber Company

‘Cyber’ staat voor ‘cybernetisch’, ofwel de wetenschap van zelfsturende systemen. Elannet richt zich op samenwerkingsvormen waarin zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en ‘checks and balances’ centraal staan.

CyberneticsDe twee-eenheid van monitor en controller

In de cybernetica – de wetenschap van zelfsturende systemen – vormt de 'controller' een twee-eenheid met de 'monitor'. De monitor constateert en de controller reageert. De monitor is logisch en strategisch opgesteld in het systeem. Kritieke grensovergangen geeft hij onbemiddeld door. De controller pikt het signaal op, waarna hij reageert.

Een simpel voorbeeld van een zelfsturend systeem is een thermostaat. Het bimetaal is de monitor die een signaal afgeeft bij het bereiken van een kritische temperatuur, waarna de controller in actie komt: de verwarming wordt aan- of uitgezet.

Cybernetics Bij de ontwikkeling van een zelfsturend systeem wordt de monitor zorgvuldig opgesteld en geijkt. Hij moet de intreding van een vooraf gedefinieerde kritieke toestand onderscheiden en onmiddellijk doorgeven aan de controller. Een goede verbinding zorgt ervoor dat het signaal dat de monitor afgeeft, daadwerkelijk door de controller wordt opgemerkt. Deze moet op zijn beurt zijn toegerust met de nodige intelligentie, aansluitingen en soepelheid om het signaal in gepaste actie om te zetten.

 

Ook in situaties waarin veel factoren niet top-down zijn aan te sturen komt de kennis en ervaring met zelfsturende systemen goed van pas.

 

Samenwerkingen over organisatiegrenzen heen

Elannet richt zich niet alleen op samenwerking en zelfsturing binnen teams, organisaties en verenigingen. Ook in andere situaties waarin veel factoren niet top-down zijn aan te sturen komt de kennis en ervaring met zelfsturende systemen goed van pas.  Deze is bijvoorbeeld onontbeerlijk bij samenwerkingen die de organisatiegrenzen overschrijden. Een specialiteit op dit gebied is de samenwerking binnen de overheid, die in vele min of meer zelfstandige organen is opgedeeld. Een andere specialiteit is de samenwerking overheid - burger, en overheid - bedrijfsleven.  En voorts zijn wij actief bij samenwerkingen rondom produktontwikkeling en marketing.

Zie ook:

De controller in de real-time-organisatie
Water in de lage landen: een traditie van samenwerking
Tussen top-down en bottom-up; een dynamisch evenwicht