0
0
0
0

Netwerkorganisatie als tegenpool van hiërarchie en bureaucratie

Kennismanagement en automatisering

mr Edgar Wortmann is coach en adviseur bij Elannet Cyber Company. Dit artikel dateert van de zomer 2001.

Kennismanagement is een even ongrijpbaar als hardnekkig begrip. Hoewel ontketend door de informatie technologie is het primair een organisatiekwestie. Kennismanagement is eigenlijk niet nieuw. De traditionele hiërarchische en bureaucratische organisatie is een vorm van kennismanagement: Mensen (kennisdragers) zijn keurig in afdelingen ingedeeld. Processen en functies zijn op feitelijke locaties (bureaus) gealloceerd. Dat maakt de organisatie bestuurbaar en transparant.

De opmars van kennismanagement hangt samen met het concept van de netwerkorganisatie, als tegenpool van hiërarchie en bureaucratie. In de netwerkorganisatie wordt het overzicht niet verkregen door fysieke allocatie van personen en processen. Daarvoor in de plaats komt een virtueel raamwerk. Daar ligt de samenhang met de ICT. Deze samenhang is relatief. 

Minstens zo belangrijk als de ‘kennis’ zijn de ‘human factors’.

IT leveranciers zijn allerminst ‘leading’ in kennismanagement trajecten. Daarvoor is de aard van de kennis vaak te specifiek. Caspar van der Wal Baken, belast met de ontwikkeling van Ernst & Young Online: “We kwamen er al snel achter dat onze kennis en niet de standaardoplossingen op de markt, onderscheidend en waarde toevoegend zijn. We konden de systemen dus beter zelf bouwen.”

Minstens zo belangrijk als de ‘kennis’ zijn de ‘human factors’. Cultuur en gemeenschappelijke waarden zijn een voorwaarde zonder welke kennismanagement een hol begrip blijft. Kennismanagement slaat op het samengebruik van hetgeen in individuele hoofden zit. De persoonlijke omgang, de werkwijzen en de onderlinge wisselwerking van zenders en ontvangers zijn wellicht de belangrijkste succes (en risico) factoren bij introductie van kennismanagement.

Het Knowledge Management Consortium International heeft inmiddels de tweede generatie kennismanagement uitgeroepen. Kennismanagement wordt daarin gezien als een continu proces dat dienstbaar is aan het innoverend vermogen van de organisatie. Kennismanagement heeft daarbij nauwelijks nog met techniek en des te meer met houding en gemeenschappelijke waarden te maken.<<

© 2001 elannet bv - postbus 932 - 3160 ac - rhoon

Zie ook: